Sesorah : Bullying

Bullying

Karya : Nur Ahmad Wafiy Ramadhani IX B

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahi rabil alamin wa bihi nastain wa ala umuriddunya waddin wa ala alihi wa shabihi ajmain.Amma ba’du

Ingkang kula kurmati bapak kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Sleman , Ingkang kula kurmati Bapak/Ibu guru saha pegawai MTsN 9 Sleman, Saha para Siswa/Siswi ingkang kula tresnani lan kula bingahaken.

Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken kehadirat Allah swt. amargi rahmat lan karuniamipun kula lan panjenengan sami saged kempal lebut kawanten saras lan boten kekirangan punapa.

Para rawuh ingkang Kinurmatan Sakn’enika negeri kita Indonesia saweg dipunlanda krisis moral, Amargi lampahan ingkang ngerugiaken nagari lan rakyat,inggih menika Bullying.Kangge mundekake bullying lembaga pendidikan lan perlindungan anak Indonesia nindaaken upaya penyuluhan sosial uga dedikasi kanggo Siswa/siswi ing Indonesia.Lampahan Bullying mboten pantesipun kita tiru amargi lampahan menika dosa ingkang ageng,uga gawe mental korban rusak utawa loro ati.

Bullying saged diantisipasi kalih cara ingkang warna-warna ,inggih menika sakderengipun nindakaken menapa kemawon kedah dipun penggalih rumiyin ,saha mengedukasi kangge bijak lebeting interaksi sosial.Amugi menika kula ngadeg wonten ngriki kangge ngemutaken mligi ingkang dhiri kula pribadi lan para hadirin sedaya supaya tansah manahaken sakderengipun lampah saha sumargga kita bijak lebeting interaksi sosial kagem damel kawontenan sosial ingkang damai tanpa wontenipun bulying.

Semonten sesorah ingkang keparing kula aturkan bilih wonten kelepatan , kula nyuwun pangapunten.

Wassalam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *